Sita za kamen nameljena za konačno prosejavanje usitnjenog materijala. Materijal se može mešati na suvom ili sa vodom za pranje frakcija uz dodatak uređaja za pranje.

Tehno Drum d.o.o. vrši remont sita za kamen.

sita-za-kamen-dole-1

Sito za kamen

Sito za kamen

sita-za-kamen-dole-2

Sito za kamen

Sito za kamen

sita-za-kamen-dole-3

Sito za kamen

Sito za kamen