Proizvodnja transporter traka za građevinarstvo i rudarstvo, pokretne i stabilne duzine od 2-200 m i širine platna od 300-1600 mm.

Transporter trake opšte namene prenose materijal ili komadnu robu na horizontalnim ili malo nagnutim trakama koje su ujedno nosivi i vučni delovi transportera. Izvode se kao stacionarni, prenosivi ili prevozni. Transporter trake imaju široku i raznovrsnu primenu u rudnicima, metalurškoj i hemijskoj industriji, na gradilištima, u prehrambenoj industriji, poljoprivredi, skladištima i prometu gde dolazi u obzir i prenošenje komadne robe kao što su vreće, sanduci, paketi i slično. U industriji se upotrebljavaju i kao radna podloga.

Trakasti transporter je univerzalno sredstvo neprekidnog transporta koje, pomoću beskrajne trake, prenosi između dve tačke kako rasutu tako i komadnu robu. Zbog svojih izuzetno povoljnih tehnoekonomskih karakteristika predstavljaju najrasprostranjenije uređaje neprekidnog transporta u eksploataciji.

Tehno Drum d.o.o. je specijalizovan za proizvodnju transporter traka posebno pogodnih za upotrebu u građevinarstvu i rudarstvu (separacija šljunka, drobljenog kamena, za upotrebu na gradilištima, ciglanama, itd.).

Zanimljivosti: Najduži sistem trakastih transportera na svetu je Fosbucraa i nalazi se u Zapadnoj Sahari. Dug je 100 km, od rudnika fosfata u Bu Craau do obale Atlantskoga okeana u El-Aaiunu. Najduži pojedinačni trakasti transporter od Meghalaye u Indiji do Sylheta u Bangladešu i dug je 17 km.

transporter-traka-001

TEHNODRUM – Transporter trake

TEHNODRUM – Transporter trake

transporter-traka-002

TEHNODRUM – Transporter trake

TEHNODRUM – Transporter trake

transporter-trake-dole-1

TEHNODRUM – Transporter trake

TEHNODRUM – Transporter trake

Transporter trake

TEHNODRUM – Transporter trake

TEHNODRUM – Transporter trake

transporter-trake-dole-2

TEHNODRUM – Transporter trake

TEHNODRUM – Transporter trake

traka luka Prahovo

Transporter trake – Luka prahovo

Transporter trake – Luka prahovo

tehnodrum-transporter-traka-01

TEHNODRUM – Transporter trake

TEHNODRUM – Transporter trake

tehnodrum-transporter-traka-02

TEHNODRUM – Transporter trake

TEHNODRUM – Transporter trake