Asfaltna mešavina po vrućem postupku se proizvodi na asfaltnom postrojenju (asfaltna baza) tako što se kameni materijal zagreva, suši i meša sa bitumenom po određenoj recepturi, definisanoj temperaturi i brzini mešanja.

Preduzeće Tehno Drum d.o.o. vrši remont različitih vrsta asfaltnih baza.

Tehno Drum d.o.o. - Asfaltna baza

Asfaltne baze

Asfaltne baze

asfaltna-baza-2

Asfaltne baze

Asfaltne baze

asfaltna-baza-1

Asfaltne baze

Asfaltne baze