Preduzeće Tehno Drum d.o.o. proizvodi i montira oplate za nosače i stubove mostova, kao i sve druge vrste građevinske i rudarske opreme (asfaltne baze, čelične konstrukcije, drobilice i mlinove za kamen, mašine za pranje kamena, sita za kamen, transporter trake).

oplate-za-nosace-stubova-d-1

Oplate za nosače i stubove mostova

Oplate za nosače i stubove mostova

oplate-za-nosace-stubova-d-2

Oplate za nosače i stubove mostova

Oplate za nosače i stubove mostova

oplate-za-nosace-stubova-d-3

Oplate za nosače i stubove mostova

Oplate za nosače i stubove mostova