Preduzeće Tehno Drum d.o.o. proizvodi, montira i remontuje sve vrste građevinske i rudarske opreme (asfaltne baze, čelične konstrukcije, drobilice i mlinove za kamen, mašine za pranje kamena, sita za kamen, transporter trake, kao i čelične oplate stubova i nosača mostova). Takođe, u preduzeću Tehno Drum d.o.o. vrši se:

  • Reparacija mlinova za kamen (konusnih, rotacionih, čekićara).
  • Reparacija svih vrsta drobilica sa zamenom obloga od hardoksa, zamena udarnih greda čekića i svih materijala koji su podložni habanju.
  • Remont asfaltnih baza, finišera i svih ostalih građevinskih mašina.

gradjevinska-i-rudarska-oprema-1
G

Građevinska i rudarska oprema

Građevinska i rudarska oprema

gradjevinska-i-rudarska-oprema-2

Građevinska i rudarska oprema

Građevinska i rudarska oprema

gradjevinska-i-rudarska-oprema-3

Građevinska i rudarska oprema

Građevinska i rudarska oprema